W dniu 21 września 2022 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W lokalu wyborczym stawili się uczniowie klas I-VIII, aby wziąć udział w głosowaniu.Nad

prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, która skrupulatnie policzyła głosy.

W demokratycznym głosowaniu wybrano samorząd oraz opiekuna.

 W dniu 16 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział 29. edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”. Uczniowie wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w worki i rękawice, wyruszyli w teren.   

Dnia 4-go września pięcioro uczniów reprezentowało PSP im. Jana Brzechwy w Stanowicach w uroczystościach

upamiętniających ofiary II wojny światowej, które odbyły się na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy.

Byli to uczniowie klasy ósmej: Marcel Szerszeń, Natasza Zając, Nikodem Żukowski, klasy siódmej: Maja Kuriata oraz klasy piątej:Patrycja Makuch. Organizatorami tego ważnego wydarzenia byli: Muzeum Gross - Rosen,

gmina Strzegom oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę w tym wyjątkowym, przepełnionym patriotyczną atmosferą wydarzeniu.

 

Krystyna Olech

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza to książką, którą w tym roku czyta cała Polska. Uczniowie

naszej szkoły również włączyli się w akcję Narodowego Czytania 2022. Zanim poznali treść ballad

najpierw przypomnieli sobie i usystematyzowali wiedzę dotyczącą życiorysu i czasów, w których żył, pisał jeden z najbardziej...

1.09.2022 roku już przed godz. 9.00 korytarz szkolny PSP w Stanowicach wypełnił się. Po kilku tygodniach wakacji uczniowie z uśmiechem na twarzach powrócili, by rozpocząć naukę w roku szkolnym 2022/2023. Podczas uroczystego spotkania pani dyr. Katarzyna Wójcik przywitała wszystkich zebranych uczniów, rodziców i pracowników szkoły, odczytała list Ministra Edukacji Narodowej, Przemysława Czarnka, przedstawiła wychowawców klas, nowych uczniów klasy I życząc wszystkim sukcesów, uśmiechu każdego dnia i wspaniałych wrażeń w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku uczniowie klasy VIII w Publicznej Szkole

Podstawowej w Stanowicach uzyskali bardzo wysokie wyniki.  Średnie wyniki ze

wszystkich przedmiotów na egzaminie były wyższe od średnich wyników uczniów

w Polsce, w powiecie i w gminie.

Uczniowie klasy VIII uzyskali:

język polski średnia w szkole 75,1 % - średni wynik w Polsce 60%

matematyka średnia w szkole 72% - średni - średni wynik w Polsce 57%

język angielski średnia w szkole 81,7% - średni wynik w Polsce 67%.

Laureaci Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego „W podziękowaniu za beatyfikację Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego” – Wiktoria Świerad, Oliwia Skóra i Tomasz Strzelczyk z PSP Stanowice wraz z p. Joanna Dolińską w dniach 5 – 10.07.2022 r. uczestniczyli w wyjeździe na Litwę – „Szlakiem Ostrej Bramy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odra – Niemen z Wrocławia.

Czerwiec zawsze kojarzy się uczniom z końcem roku szkolnego i z wakacjami. To również czas podsumowań, refleksji i wspomnień.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach zakończyli kolejny rok szkolny z dobrymi, bardzo dobrymi i celującymi wynikami w nauce. Wielu z nich otrzymało dyplomy, nagrody, świadectwa z czerwonym paskiem.

Super absolwentem PSP Stanowice w roku szkolnym 2021/2022 została Oliwia Skóra. 21.06.2022 r. Oliwia wraz z rodzicami w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odebrała z rąk burmistrza Strzegomia, Zbigniewa Suchyty, list gratulacyjny i nagrodę za wyniki, osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie.

Maj i czerwiec upłynął na zmaganiach uczniów ze Stanowic w turnieju szachowym. Wzięło w nim udział 11 uczniów z 

klas 1 – 3 , którzy w tym roku szkolnym brali udział w Kole Szachowym. To ich pierwszy turniej szachowy, pierwsze

prawdziwe emocje, pierwsze wygrane i przegrane uczniów, którzy styczność z szachami mają od niedawna . Ostatecznie

Już każdy maluch wie, że czytanie daje moc. W związku z tym 13.06.2022 r. uczniowie klasy 8 PSP gościli dzieci z

Publicznego Przedszkola w Stanowicach. Grupa pięcio i sześciolatków wraz z panią Kazimierą Szmidt wzięła udział

w zajęciach czytelniczych. Dzieci, leżąc na kocykach, słuchały bajek czytanych przez starsze koleżanki, brały udział w