HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020R 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH
 pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Harmonogram zajęć czerwiec 2020

 

 

Zakończył się pierwszy semestr realizacji projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczynamy drugi semestr tych zajęć.

Harmonogram zajęć na rok 2020

 

 

 

 

 

Wykorzystanie technologii informacyjno – komputerowej to sprawdzona metoda na urozmaicenie lekcji i zajęć dodatkowych. W naszej szkole korzystamy z podręczników elektronicznych, tablic interaktywnych, programów komputerowych itp.

Nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt do nauki języka angielskiego.

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019R 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH
 pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Plan zajęć w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach
na zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu edukacyjnego:

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM”
realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.