• Michał Czekatowski– przewodniczący
  • Daria Dochniak– sekretarz
  • Ewa Leśnicka– skarbnik