• Krystyna Kowalik- przewodnicząca
  • Joanna Osowska- sekretarz
  • Ewa Leśnicka– skarbnik