• Dorota Chmieliczek- przewodnicząca
  • Magdalena Noworol- sekretarz
  • Justyna Widlarz– skarbnik