Dyrektor ZSP w Stanowicach: mgr Katarzyna Wójcik

Sekretariat szkoły: sekretarz Bogumiła Strzelczyk