• Róża Wiraszka – przewodniczący
  • Oliwia Skóra – zastępca
  • Antonina Wiśniowska - sekretarz
  • Mateusz Strzesak - skarbnik