• Kacper Kieler – przewodniczący
  • Dominika Zarzycka – zastępca
  • Oliwia Skóra - skarbnik