Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zspstanowice.strzegom.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2005r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-04-2019r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia: 17-03-2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE :

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Katarzyna Wójcik . Możesz skontaktować się zspstanowice@strzegom.pl lub telefonicznie – 74 855 76 94

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach, Stanowice, ul. Świebodzka 9, 58-150 Strzegom. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku A szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Świebodzkiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Do budynku B szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od placu szkolnego, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 4. W budynkach A i B szkoły, nie ma pętli indukcyjnej.
 5. W budynkach A i B szkoły, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.
 6. Na każdej kondygnacji w budynkach A i B szkoły znajduje się rozkład pomieszczeń w formie wizualnej.
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym budynkach A i B szkoły są pracownicy obsługi.
 8. W budynkach A i B szkoły, na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind.
 9. W budynkach A i B szkoły, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 10. Do budynku A i B szkoły, może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynkach A i B szkoły, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
 • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanowicach ul. Świebodzka 6-9, 58-150 Stanowice,
 • korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: zspstanowice@strzxegom.pl,
 • korzystania z platformy e-PUAP, adres skrzynki: /ZSPStanowice/SkrytkaESP