Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach podczas zajęć rozwijających

zainteresowania spróbowali swoich sił w szydełkowaniu oraz poznali technikę szycia - Patchwork.

Polega ona na zszywaniu się ze sobą małych kawałków materiału, zazwyczaj o podobnych

geometrycznie kształtach, w jedną całość. Uczniowie wykorzystywali sprzęt zakupiony

W ostatnim okresie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Stanowicach

kontynuowali zajęcia w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Zajęcia polegały na drukowaniu różnych przedmiotów z użyciem drukarki 3D.

Każdy z uczniów mógł wybrać sobie przedmiot z banku przedmiotów i go wydrukować.

W marcu bieżącego roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Stanowicach podjęli kolejne działania w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Tym razem kształtowaliśmy umiejętność korzystania z obręczy dziewiarskiej. Za pomocą

tego prostego, sprytnego urządzenia wykonywaliśmy dziewiarskie projekty. Nawet osoby,

które nie posługują się najlepiej drutami i szydełkiem są w stanie stworzyć własne czapki,

  W lutym bieżącego roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach

podjęli kolejne działania w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

  Uczniowie kształcili umiejętności manualne, rozwijali swoją wyobraźnię,

powtarzali i utrwalali przy tym wiadomości z plastyki dotyczące klasyfikacji barw.

Każdy z nich na koszulce przyniesionej z domu zaprojektował inicjał swojego...

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach przystąpiła w roku

szkolnym 2022/2023 do ogólnopolskiego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Jest to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z 

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Szkoła Podstawowa w Stanowicach przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do

ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna

realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji

kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła