W ramach projektu edukacyjnego „Moje Stanowice - moja mała Ojczyzna" uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach   przygotowali foldery promujące naszą miejscowość.

Głównym celem konkursu na najciekawszy folder było rozwijanie tożsamości narodowej, regionalnej, budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny oraz budzenie szacunku i odpowiedzialności za  region, w którym mieszkamy. Załączamy najwyżej punktowane foldery, które zostały wykonane w ramach lekcji geografii i gratulujemy autorom prac ! A wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej małej Ojczyzny.

Anna Janczak-Róg