Mając na uwadze fakt, że wraz ze wzrostem liczby internautów wzrosła też liczba dzieci, które doświadczyły nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji,  podjęto działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie Bezpieczeństwa w sieci

Przeprowadzono zajęcia w klasach 1-3, gdzie uczniowie dowiedzieli się jak korzystać w bezpieczny sposób z Internetu.  Poznali czym jest Cyberprzemoc, w jaki sposób się objawia i jak sobie z nią radzić.

         W poznaniu  internetowego kodeksu zachowania, czyli Netykiety, pomogli bohaterowie z programu Sieciaki: Ajpi, Netka, Kompel, Spociak.

Oto pięć zasad które gwarantują bezpieczeństwo w sieci.

1.Chroń swoją prywatność!

2.Mów, jeśli coś jest nie tak!

3.Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

4.Szanuj innych w sieci!

5.Korzystaj z umiarem z Internetu!

 

         Głęboko wierzymy, że w wyniku podjętych działań wzbogacimy świadomość naszych uczniów, a decyzje podejmowane w wirtualnym świecie będą miały wpływ na ich realne życie.

 

Krystyna Olech

Agnieszka Adamczyk

Katarzyna Cichoń