Elektroniczna skrzynka podawcza

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach posiada elektroniczną skrzynkę podawczą na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl)

Na wskazanej stronie możliwe jest założenie konta w celu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej

W celu przesłania dokumentu elektronicznego (np. wygenerowanego po wypełnieniu jednego z oferowanych formularzy elektronicznych na ww. platformie) interesant musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Prawo polskie dopuszcza i określa obecnie dwa rodzaje takiego podpisu, które funkcjonują (z czego jeden wydawany jest bezpłatnie) i które mogą być wykorzystane do kontaktów z administracją publiczną:

  1. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym - płatny
  2. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - bezpłatny.

Katalog spraw Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanowicach na platformie ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSPStanowice

Adres skrzynki na platformie ePUAP:

/ZSPStanowice/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanowicach:

  1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.
  5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.