Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  „NASK” przekazała Publicznej Szkole Podstawowej  w Stanowicach 25 nowoczesnych tabletów z dostępem do Internetu. 

Urządzenia są wykorzystywane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Dostarczony sprzęt przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej podczas nauki zdalnej i stacjonarnej.

 

Katarzyna Cichoń