Jak co roku, nasz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję zbiórki darów dla zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Zebraliśmy mnóstwo karmy, kocyki, legowisko, zabawki i różne drobiazgi dla zwierząt. Mimo nieobecności uczniów w szkole, udało się dzięki rodzicom i opiekunom dostarczyć dary do szkoły. Za pomoc dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim za otwarte serca - uczniom, rodzicom i nauczycielom. Pomagamy, bo te biedne, samotne zwierzęta na to zasługują.

Oprócz tego kontynuujemy akcję zbierania plastikowych zakrętek. Zaangażowaliśmy w nią także przedszkolaki, które aktywnie – ze swoimi wychowawczyniami - włączyły się w zbiórkę zakrętek dla potrzebującej chorej dziewczynki.

Nasze tegoroczne działania wpisały się w ogólnopolską akcję „Razem na święta” 2020 - to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym.

Piotr Szmidt