Klasa  II Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach bierze udział w  Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Kreatywność budzi w nas muzyka”, którego głównym założeniem jest przybliżyć uczniom muzykę klasyczną w prosty sposób i pobudzić ich do kreatywności.

 

W ramach pierwszego zadania uczniowie mieli za pomocą muzogramów, czyli graficznego zapisu utworu „ pokazać” utwór Beethovena i zinterpretować ruchem wspomniany utwór.

 

            Dużo pozytywnych emocji dostarczyły nam instrumenty muzyczne: marakasy, tamburyn, bębenki, trójkąty, janczary, które wykorzystaliśmy do odzwierciedlenia instrumentacji utworu Contradanza nr 3.  

 

                                                                                      

 

Katarzyna Cichoń