Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „ Emocja ” którego głównymi założeniami są: kształtowanie właściwych postaw społecznych u dzieci,  zrozumienie emocji i uczuć innych osób oraz integracja zespołów klasowych. 

 

Zadania z pierwszego modułu- KREATYWNOŚĆ były bardzo urozmaicone i niezwykle kreatywne. W ramach realizacji tych zadań uczniowie uczestniczyli w zabawie „Lubię Cię, bo…”, używali zwrotów grzecznościowych, wyrażali swoje emocje, kodowali i uczyli się podstawowych słów w języku migowym.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Katarzyna Cichoń