Wykorzystanie technologii informacyjno – komputerowej to sprawdzona metoda na urozmaicenie lekcji i zajęć dodatkowych. W naszej szkole korzystamy z podręczników elektronicznych, tablic interaktywnych, programów komputerowych itp.    

           

A oto kilka przykładów. Na lekcjach języka polskiego w klasie VII w czasie omawiania „Latarnika” uczniowie zaznaczali na wirtualnej mapie świata  miejsca związane z głównym bohaterem.                                                                             

W czasie zajęć rewalidacyjnych uczennica doskonaliła swą grafomotorykę,  rysując na ekranie interaktywnym domki po śladzie, a później je odwzorowywała. Tego typu zajęcia w naszej szkole to już codzienność. Rozwijają one kreatywność uczniów, angażują więcej zmysłów i pozwalają oswoić się z nowymi technologiami. Są też bez wątpienia o wiele bardziej atrakcyjne od standardowych lekcji.                           

Nasza szkoła w tym roku szkolnym korzysta z nowego sprzętu, który otrzymała w ramach projektu Aktywna Tablica 2019.