Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie PSP w Stanowicach 8 listopada 2019 roku, o symbolicznej godzinie 11:11 wzięli udział w akcji  „SZKOŁA DO HYMNU”.

Zostały odśpiewane  cztery zwrotki hymnu narodowego  z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polaków.

 

                                                                                                                                                             Małgorzata Mądrzak