W przeddzień zakończenia roku szkolnego klasa V wraz z wychowawcą udała się do Świdnicy.

Uczniowie w praktyce ćwiczyli umiejętności poruszania się w nowych miejscach, orientacji w terenie, poszanowania środowiska naturalnego, oglądali zabytkowe kamienice. Nabywali także nowe umiejętności korzystając z komunikacji zastępczej PKP. Nagrodą za bardzo dobre wyniki w mijającym roku szkolnym i najwyższą średnią ocen w szkole było wspólne wyjście do kina na najnowszą cześć fantastycznego filmu "Godzilla 2". Uczniowie pełni wrażeń w godzinach popołudniowych wrócili do Stanowic.


Joanna Dolińska wraz z kl. V