W dniu 30.05.2023 r troje uczniów naszej szkoły, w składzie Laura Piotrowska,

Matylda Czekatowska, Antoni Zaborowski wzięli udział w XIII Gminnym Konkursie

Matematycznym. Organizatorem zmagań matematycznych była PSP nr 4 w Strzegomiu.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy to zadania zamknięte a drugi to

rozwiązywanie zadań matematyczno – logicznych. Mimo, że nasi reprezentanci nie zajęli

miejsca na podium to zdobyli nowe doświadczenie i sprawdzili swoją wiedzę matematyczną.

 

Marcin Łoś