Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych trzech dniach tego miesiąca obchodzone są w Polsce trzy ważne święta: Państwowe Święto Pracy (1 maja), Państwowe Święto Flagi (2 maja) oraz Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. W tych dniach nie odbywają się zajęcia w szkołach, w związku z tym już w piątek 29 kwietnia uczniowie klas 1-3 przygotowali uroczysty apel, upamiętniający ważne patriotyczne wydarzenia. Celem uroczystości było przypomnienie genezy i historii zbliżających się świąt. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zatopiliśmy się w historii.

Oprócz przypomnienia sylwetek zasłużonych dla naszego narodu postaci oraz refleksji nad naszą krwawą i smutną przeszłością, nie zabrakło przypomnienia chwil wyniosłych i radości, którą najlepiej wyrażały, śpiewane jednym głosem przez społeczność uczniowską, pieśni patriotyczne. Dzięki uczestnictwu w apelu uczniowie będą mogli świadomie obserwować i przeżywać nadchodzące święta, wiedząc, kiedy powstały, jakie wydarzenia upamiętniają i jak można się przyłączyć do ich obchodów.

Pamiętajmy, że naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny, traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę. Ponadto patriotą–Polakiem się jest, a nie tylko bywa…