„Zainwestuj w naszą planetę „ - pod takim hasłem przewodnim obchodziliśmy Dzień Ziemi 2022. Głównym celem tego święta jest promowanie postaw związanych z ochroną środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców Ziemi. Idea troski o naszą planetę połączyła uczniów klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach. W formie grupowych konkursów uczniowie segregowali śmieci, układali rozsypanki wyrazowe, które finalnie utworzyły kodeks ekologicznych zakupów.

Uczestnicy konkursów wykazali się dużym zaangażowaniem podczas przyporządkowywania znaków eko do odpowiednich opisów. Inwencja twórcza uczniów widoczna też była w konkursie „ W trosce o środowisko”, który polegał na uzupełnianiu zdań związanych z poprawą stanu środowiska i inspirował do życia w zgodzie z naturą. W tym wyjątkowym dniu wręczyliśmy uczniom dyplomy i nagrody za uzyskanie bardzo dobrych wyników w Ogólnopolskim Konkursie Eko-Planeta.

 

Anna Janczak-Róg