Uczniowie  klasy VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach zostali zapoznani z celami ogólnopolskiej akcji „Bohater ON-  włącz historię !”, wprowadzeni w tematykę Powstania Warszawskiego  oraz  zainteresowani  losami Powstańców Warszawskich.

Do pracy nad tym zagadnieniem nauczyciel  historii wykorzystał materiały i scenariusz lekcji  proponowany  przez  projekt "BohaterON w Twojej Szkole 2021". Na podstawie informacji  zamieszczonych w filmie Arkadiusza  Patery „ Co za historia Powstanie Warszawskie” uczniowie , pracując w grupach, przygotowali  infografiki na temat  wylosowanych zagadnień związanych z Powstaniem Warszawskim. Każda grupa w jasny i przystępny sposób  przedstawiła  ciekawe informacje na tematy proponowane w scenariuszu zajęć :  Plan "Burza" i decyzja o wybuchu powstania, Godzina W  i pierwsze dni powstania, brak pomocy ze strony sojuszników, życie codzienne i sprawa kobiet, ofensywa niemiecka i kapitulacja powstania, spór o powstanie warszawskie. Uczniowie  z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem  wzięli udział w projekcie  " BoharterON  w Twojej Szkole 2021". Projekt był dobrym narzędziem do promocji patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

                                                    

                                                                                                                      Anna Janczak-Róg