Uczniowie klasy I również korzystają z możliwości jakie daje monitor interaktywny.

Praca na nim to oddziaływanie na wiele zmysłów co powoduje  szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy.
Tego typu urządzenia znacznie ułatwiają pracę nauczycielom, ponieważ  uatrakcyjniają zwykłą lekcję, a wzrokowcom pozwalają  lepiej zrozumieć nowe problemy i fakty.
Właściwości urządzenia pozwalają na prace kilku osób jednocześnie,  co znacznie ułatwia prowadzenie zajęć. Uczniowie klasy I na swoich zajęciach, określają zbiory, wykonują działania matematyczne, oglądają filmy, uczą się piosenek a także swobodnie rysują i doskonalą  swoją motorykę małą.
Monitory w naszej szkole cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.